Next PreviousAlle officiële examenantwoorden op Eindexamens.NU
Tijdens de eindexamenperiode zullen de antwoorden van de meeste examens zo snel mogelijk na de examens gepubliceerd worden op Eindexamens.NU.
Examentrainers.nl
Kernvakken sinds invoering toch makkelijker
15:46 - Woensdag 11 mei '16

In 2013 is de kernvakkenregel ingevoerd. Het doel was om de leerprestaties te verbeteren. Trots melde Staatssecretaris Dekker destijds dat er ondanks de invoering van deze strengere slagingseisen meer leerlingen voor hun eindexamen geslaagd waren. Volgens experts zijn de examens ongeveer even moeilijk gebleven.
Uit een onderzoek van Eindexamens.NU blijkt toch dat de examens makkelijker waren. Zo halveerde het aantal onvoldoendes voor HAVO Engels na invoering van de kernvakkenregel.


Eindexamens.NU heeft de gemiddelde cijfers en het aantal onvoldoendes voor en na invoering van de kernvakkenregel met elkaar vergeleken. Op basis van de examenresultaten blijkt daaruit dat er voor de jaren na invoering van de kernvakkenregel een hoger gemiddeld cijfer voor het examen is gegeven. Daardoor zijn er voor de kernvakken ook meer voldoendes uitgedeeld.

Bij het vak Engels voor VWO steeg het gemiddelde cijfer van een 6,3 in 2012 naar 6,9 in 2013. Gevolg was dat het percentage onvoldoendes daalde van 24% tot 13%. De resultaten in 2014 waren vergelijkbaar met die van 2013.
Ook voor het vak VWO Nederlands daalde het aantal onvoldoendes en ging het gemiddelde cijfer omhoog. Dit was weliswaar minder sterk van bij het vak Engels.

Voor HAVO Engels ging het gemiddelde eindexamen cijfer van een 6,2 naar 6,7 en later zelfs 6,9. Het aantal onvoldoendes daalde van 24% naar 12%. Net als bij VWO is ook voor het vak Nederlands een vergelijkbare trend te zien.

De enige conclusie die getrokken kan worden is dat er bewust of onbewust hogere cijfers en dus minder onvoldoendes uitgedeeld zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat na invoering van de kernvakkenregel meer leerlingen geslaagd zijn.

RSS feed ExamennieuwsFollow op TwitterExamennieuws
Hack examenstand TI-84
De examenstand op de TI-84 blijkt zeer eenvoudig en behoorlijk onopvallend uit gezet te kunnen worden.
Zet de rekenmachine via de gebruikelijke manier in de examenstand. Zet hem nogmaals op dezelfde manier in de examenstand, maar druk op de reset-button aan de achterkant van de rekenmachine wanneer de blauwe balk even grijs wordt. Als de reset-button op het juiste moment ingedrukt is geweest staat …
Examenvak op hoger niveau
Staatssecretaris Sander Dekker heeft de tweede kamer laten weten dat hij het mogelijk gaat laten maken om vakken op een hoger niveau af te ronden. Nu kunnen alleen vakken van één niveau op een …
De onderwijsraad heeft eind 2015 in een rapport geadviseerd om de huidige regels op dit gebied soepeler te maken. Dekker heeft nu aangegeven dit advies op te volgen.
VWO examen in 5 jaar
Vanaf schooljaar 2016-2017 starten 24 scholen met een versnelde VWO opleiding. Op dit moment zijn twee scholen aan het experimenteren met de versnelde opleiding.
De scholieren beginnen na de basisschool direct in de versnelde VWO klas. Hierdoor kunnen ze de eerste drie jaar brugklas in twee jaar afronden. Daarnaast krijgen de scholieren in deze klassen naast het gewone versnelde lesprogramma ook extra verdieping of verbreding.
Dekker wil toch spellingscontrole dyslectici
Dit schooljaar telt de spellingsvaardigheid mee bij de beoordeling van het eindexamen Nederlands. Het CvTE heeft hierdoor in september besloten dat de spellingscontrole niet meer gebruikt mag worden. …
Na veel weerstand uit de tweede kamer, de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis Balans en het LAKS heeft staatsecretaris Sander Dekker heeft het CvTE opdracht gegeven om deze maatregel te wijzigen voor examenkandidaten …